KVADRATAS VII – K. Malevičiui atminti, Kaunas, 2014 birželis