KVADRATAS VII – K. Malevičiui atminti, Kaunas, 2014 birželis

 Birželio 13 d. “Aukso pjūvio” galerijoje, Kaune, atidaryta tarptautinė paroda KVADRATAS VII, šį kartą skirta K. Malevičius kūrybai atminti. Paroda veiks iki liepos 13 d.

 Parodos sumanytojas A. Rimkevičius taip nusako pagrindinę šių metų parodos idėją: “ Kvadratas (jo forma) siejama su Leonardo da Vinči “Vitruvijaus žmogumi”. Ši traktuotė labai dažnai interpretuojama, vystoma, ja remiamasi įvairiose dailės kryptyse. Tęstinė paroda “Kvadratas” iki šiol buvo laisvos formos, nevaržomos meninės išraiškos, todėl šiais metais parodoje “Kvadratas VII” bandome “susiaurinti’, įsprausti į šiokius tokius “rėmus”..
 Pagrindinė idėja skiriama Kazimir’ui Malevič’iui atminti. Ši mintis gimė, prisiminus praeito amžiaus pradžios dailę, žymiuosius K. Malevičiaus darbus “Juodas kvadratas” ir “Juodas apskritimas”. Jis buvo rusų tapytojas ir meno teoretikas, suprematizmo pradininkas, avangardistas. Todėl kviečiu kurti KVADratus, inspiruotus jo dvasia.”

 Šiai parodai sukūriau tapybos darbą “Izoliacija”, (2014, 100×100, akrilas, drobė). Kūrinyje toliau plėtoju universalias, visais amžiais vienaip ar kitaip aktualias individo ir visuomenės santykio, žmogaus egzistencijos amžinybės akivaizdoje temas.