KVADRATAS 10, DVASIA – jubiliejinė paroda, Kaunas, 2017 gegužė

 2017 m. gegužės 12 d. „Aukso pjūvio „galerijoje Kaune buvo pristatyta jubiliejinė, 10-oji, tęstinio projekto KVADRATAS paroda. Parodas jungianti idėja KVADratas, o šiais metais kuriantiesiems kuratoriaus A. Rimkevičiaus nurodyta kryptis – DVASIA.

 „Kvadratas – stačiakampio, rombo, ir lygiagretainio savybes turinti geometrinė forma, todėl savų savybių ji neturi. Filosofiškai žvelgiant, kvadratas – į save sugerianti,  reflektatyvi figūra, atpažįstama remiantis kitų geometrinių formų savybėmis. Siejant parodos koncepciją su joje dalyvaujančiais kūrėjais, galima teigti, kad kvadratas yra figūra, kurioje tarpsta kitos formos. Tai atspindi Mokytojo ir jo mokinių santykį.Kūrėjai buvo skatinami kūrybiškai pažvelgti į temą ir iš kultūrinius, religinius, filosofinius, istorinius, socialinius kontekstus reflektuojančių žiūros taškų kūriniuose atspindėti parodos koncepciją“
Citatos iš tapytojos A. Jacytės straipsnio „Tie, kurie moko ir mokosi“, Kauno diena, Santaka, 2017 m. birželio 30 d.

 Parodoje dalyvauja profesionalūs dailininkai – dailės disciplinų dėstytojai ir mokytojai –  iš Lietuvos ir Latvijos, pateikę platų vizualaus meno rūšių spektrą – tapyba, grafika, skulptūra, fotografija, stiklas, tekstilė.

Manoji DVASIOS interpretacija – klaidžiojanti savo jausmų ir minčių labirintuose, ir besiilgintys visapersmelkiančios Meilės – Dvasios – palaimos…